Videskolans regler

Skolan är vår gemensamma arbetsplats. För att den ska fungera bra behöver vi alla bry oss om varandra, visa hänsyn och följa de ordningsregler som finns.

 • Vi är rädda om varandra, vår skola, våra egna och andras saker.
 • På vår skola har vi ett vårdat språk.
 • Vi kommer i tid till lektionerna.
 • Vi lämnar skolgården endast med personals tillåtelse.
 • På vår skolgård åker vi inte cykel, skateboard, sparkcykel eller rollerblades.
 • På vår skolgård kastar vi snöboll enbart på anvisad plats.
 • Vi använder alltid hjälm vid pulkaåkning och iskaneåkning.
 • Om elever i årskurs 1-6 har mobiltelefon så lämnas den i väskan. Årskurs 7-9 har mobiltelefonerna på ljudlöst under lektionstid och i matsalen.

Skickar SMS eller samtalar gör vi endast på rasterna. Undantag kan göras i samråd med lärare.

Personalen arbetar aktivt mot kränkande behandling därför ingriper vi vid alla slags konflikter. Personalen har alltid rätt att bryta en lek eller annan aktivitet om den bedöms som farlig eller olämplig.

Det här händer om man inte följer reglerna:

 1. Samtal med inblandade elever och personal.
 2. Samtal där elever, involverad personal och klasslärare närvarar. Telefon eller mailkontakt sker med föräldrar.
 3. Samtal mellan föräldrar, elev och personal på skolan.
 4. Samtal mellan elev, föräldrar, personal och chef (samtalet dokumenteras).

Vid allvarligare förseelser inträder steg 4 omedelbart 

Uppdaterad: