Videskolan Palmblad

Videskolan Palmblad är en resursenhet som erbjuder en grundskoleutbildning i ett mindre sammanhang i åk 6-9. På enheten går elever med autism, språkstörning och/eller hörselnedsättning. Just nu har vi 34 elever som är fördelade i olika klasser.

Enheten är verksam i Palmbladsskolans lokaler. Det finns fina grönområden intill skolan som inbjuder till olika stimulerande uteaktiviteter.

Vår viktigaste uppgift är att erbjuda eleverna, en för dem anpassad lärmiljö som skapar möjligheter till inlärning utifrån elevens egna individuella förmåga. Vi arbetar utifrån en anpassad pedagogik där alternativa verktyg är en stor del i undervisningen. Våra språkklasser får undervisning anpassad till elevernas språkliga behov.

Då vår personalgrupp består av olika professioner möter vi eleverna med en bred kompetens. Som en del av vårt arbetssätt erbjuder vi social färdighetsträning i olika former. Vi har av erfarenhet sett att detta ger ökad måluppfyllelse och ger eleverna verktyg inför framtiden.

Uppdaterad: