Vide Palmblad

Vide/Palmblad är Videskolans 6-9 enhet med 27 elevplatser.

Verksamheten startade hösterminen 14. Enheten är placerat i anslutning till Palmbladsskolan. Det finns fina grönområden intill skolan som inbjuder till olika stimulerande uteaktiviteter.

Som på vår låg-och mellanstadieenhet är vår viktigaste uppgift att erbjuda eleverna, en för dem anpassad lärmiljö som skapar möjligheter till inlärning utifrån elevens egna individuella förmåga. Vi arbetar utifrån en anpassad pedagogik där alternativa verktyg är en stor del i undervisningen.

Då vår personalgrupp består av olika professioner möter vi eleverna med en bred kompetens. Som en del av vårt arbetssätt erbjuder vi social färdighetsträning i olika former. Vi har av erfarenhet sett att detta ger ökad måluppfyllelse och ger eleverna verktyg inför framtiden.

Uppdaterad: