Vide Berga

Vide Berga är Videskolans 1-6 enhet med 15 elevplatser.

Enheten är belägen i stadsdelen Kåbo, i Bergaskolans lokaler. Här har vi tillgång till fina grönområden och nära till stadsskogen som inbjuder till fina och utvecklande uteaktiviteter.

Vår viktigaste uppgift är att erbjuda eleverna, en för dem, anpassad lärmiljö som skapar möjligheter till inlärning utifrån sin egen individuella förmåga. Vi arbetar utifrån en anpassad pedagogik där alternativa verktyg är en stor del i undervisningen.

Då vår personalgrupp består av olika professioner möter vi eleverna med en bred kompetens. Som en del av vårt arbetssätt erbjuder vi social färdighetsträning i olika former. Vi har av erfarenhet sett att detta ger ökad måluppfyllese och ger eleverna verktyg inför framtiden.

Här finns vi

Uppdaterad: