Fritids

Barn/elevgrupp

Videskolans fritidshem tar emot elever som går på skolan och är i behov av fritidshemsplats. Verksamheten är uppdelad på två avdelningar. I dagsläget är 14 elever inskrivna från åk 2 - 6.

Personal
På fritids arbetar fritidspedagoger, förskollärare och assistenter. All personal har goda kunskaper och lång erfarenhet av att möta elever med specifika behov utifrån sin diagnos inom autismspektrat.

Öppettider
Videskolans fritids är öppet mellan 7.15 – 8.30 och 14.00–17.00 .

Kost
Mellanmål serveras varje dag kl.14.00 i fritids lokaler. Fritids inhandlar och tillagar sitt eget mellanmål så det går att anpassa efter elevernas individuella behov och tilltalande.

Lunch serveras kl. 11.00 under lovdagar i skolans matsal.

Lovverksamhet
På loven har vi möjlighet att få vara med barnen under hela dagen vilket ger oss möjlighet för andra slags aktiviteter än under vanliga veckor. Fokus ligger fortfarande på lek (organiserad och fri), skapande verksamhet, uteverksamhet och social träning. På loven har vi dessutom möjlighet att åka på utflykter och planera in upplevelser av annat slag än under vardagarna. Exempel på detta är bakning, grillning, museibesök, Leos lekland, bio, bad m.m.

Läs mer om fritidsverksamheten (PDF, 511 KB)

 

 

Uppdaterad: