Skolledning och Administration

Tf Enhetschef Berga 1-7

Inger Mattson

Tf Enhetschef Palmblad 6-9

Maygunn Hole

Skoladministratör

Camilla Hallenbring
30 januari 2018