Vide Berga

Tf Enhetschef Berga 1-7

Inger Mattson

Psykolog

Theresé Wågström

Skoladministratör

Camilla Hallenbring

Lärare

Anders Ihr

Lärare

Carina Hägerström

Lärare

Carl Hedberg

Lärare

Elin Andersson

Lärare

Elise Nilsson

Lärare

Jessica Åström

Lärare

Kersti Vikström

Lärare

Lena Ignerus

Lärare

Leo Sandström

Lärare

Lotta Lundwall

Speciallärare

Marie-Louise Nordesjö

Lärare

Staffan Sundberg

Lärare

Ulrika Bergström

Pedagog

Petra Veliz Wästberg

Fritidspedagog

Elisabeth Palmgren

Elevassistent

Anton Lundin

Elevassistent

Dan Risberg

Elevassistent

Daniel Mai

Elevassistent

Erik Isaksson

Elevassistent

Erik Skoog

Elevassistent

Farhanul Islam

Elevassistent

Helia Hole

Elevassistent

Jesper Söderman

Elevassistent

Kristine Pettersson

Elevassistent

Linda Larsson

Elevassistent

Mia Rahman

Elevassistent

Pernilla Larsson

Elevassistent

Ulla André

Elevassistent

Åsa Lövgren

Lärare tjänstledig

Heléne Pettersson Levin

Lärare tjänstledig

Malin Wettervik

Elevassistent tjänstledig

Elin Tiderström

Elevassistent tjänstledig

Zandra Jansson
30 januari 2018