Vide Palmblad

Tf Enhetschef Palmblad 6-9

Maygunn Hole

Psykolog

Maria Yttermyr

Skoladministratör

Camilla Hallenbring

Lärare

Anders Jonsson

Lärare

Charlotte Nordenman

Lärare

Hanna Olsén

Lärare

Helen Sundberg

Lärare

Jenny Weimer

Lärare

Linnea Holmberg

Lärare

Mattias Andersson

Lärare

Mikael Myhr

Lärare

Thomas Larsson

Lärare

Ulrika Jönzén

Pedagog

Frederike Heinrich

Fritidspedagog

Veronica Eklund

Elevassistent

Anna Danielsson

Elevassistent

Arash Dowlatyar Roomiar

Elevassistent

Benjamin Lundin

Elevassistent

Jannica Hedin

Elevassistent

Niklas Andersson

Elevassistent

Päivi Jansson

Elevassistent

Toini Widlund

Elevassistent

Tomas Eriksson

Elevassistent

Shahana Rahman

Elevassistent

Tony Sondered

Lärare tjänstledig

Annie Karlsson

Lärare tjänstledig

Cherie Parvizi
30 januari 2018