Vide Palmblad

Tf Enhetschef Palmblad 6-9

Maygunn Hole

Skoladministratör

Camilla Hallenbring

Specialpedagog

Heléne Pettersson Levin

Lärare

Anders Jonsson

Lärare

Carina Eliasson

Lärare

Charlotte Nordenman

Lärare

Elin Engström

Lärare

Hanna Olsén

Lärare

Helen Sundberg

Lärare

Linnea Holmberg

Lärare

Mattias Andersson

Lärare

Mikael Myhr

Lärare

Lärare

Thomas Larsson

Lärare

Ulrika Jönzén

Fritidspedagog

Veronica Eklund

Elevassistent

Anna Danielsson

Elevassistent

Benjamin Lundin

Elevassistent

Jannica Hedin

Elevassistent

Päivi Jansson

Elevassistent

Pablo Osorio Perez

Elevassistent

Mia Rahman

elevassistent

Sarwar Kabir

Elevassistent

Toini Widlund

Elevassistent

Tomas Eriksson

Elevassistent

Shahana Rahman

Elevassistent

Tony Sondered

Elevassistent

Zandra Jansson
Uppdaterad: