Vide Palmblad

Enhetschef Vide Palmblad 6-9

Maygunn Hole

Biträdande Enhetschef Vide Palmblad 6-9

Ros-Marie Lundberg

Skoladministratör

Camilla Hallenbring

Psykolog

Alexandra Nylund

Specialpedagog

Thomas Larsson

Lärare

Anders Jonsson

Lärare

Charlotte Nordenman

Lärare

Elin Stjernström

Lärare

Helen Sundberg

Lärare

Mathias Säve-Limander

Lärare

Mattias Andersson

Lärare

Mikael Myhr

Lärare

Raz Ekans

Lärare

Sergio Sanz San Valeriano

Lärare

Ylva-Mari Bohlin

Elevassistent

Anna Danielsson

Elevassistent

Anna Mattson

Elevassistent

Daniella Hanberg

Elevassistent

David Benthe

Elevassistent

Pablo Osorio Perez

Elevassistent

Mia Rahman

Elevassistent

Sarwar Kabir

Elevassistent

Shahana Rahman

Elevassistent

Tomas Eriksson
Uppdaterad: