Videskolans personal

Videskolan består från hösten 2014 av två verksamheter.

Vide Berga för elever från F-6 och Vide Palmblad från 6-9.

Personalen på Videskolan har bred kompetens inom autismspektrat och andra eventuella tilläggsdiagnoser. Hos oss arbetar Enhetschef, Bitr enhetschef, administrativ personal, psykologer, specialpedagoger, lärare, förskollärare, fritidspedagoger och elevassistenter.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Videskolans personal