Videskolans styrdokument

Du har rätt att bemötas utifrån dina förutsättningar och behov.

Därför har du också skyldighet att i ditt bemötande av andra vara tolerant och generös.

Läs mer om våra styrdokument:

Videskolans Värdegrund (PDF, 492 KB)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling  (PDF, 292 KB)

Videskolans elever likabehandlingsplan (PDF, 337 KB)

Uppdaterad: