Om skolan

Målsättningen är att med utökat stöd ska alla elever lyckas.

Läs mer om Verksamhet & klassernas sidor

Vide Palmblad 6-9

För elever med autism, språkstörning och/eller hörselnedsättning.

Läs mer om Videskolan Palmblad 6-9

Nyheter

Gå till nyhetsarkivet