Videskolans styrdokument

Du har rätt att bemötas utifrån dina förutsättningar och behov.

Därför har du också skyldighet att i ditt bemötande av andra vara tolerant och generös.

Läs mer om våra styrdokument:

Videskolans Värdegrund (PDF, 492 KB)

Videskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling (PDF, 292 KB)

Videskolans likabehanlingsplan (PDF, 353 KB) 

12 maj 2017